Barometr: urządzenie do pomiaru ciśnienia

Barometr: urządzenie do pomiaru ciśnienia

Ciśnienie to wartość, którą mierzy się wyjątkowo często. Do pomiarów ciśnienia można wykorzystać bardzo różne urządzenia, jednak w większości przypadków pomiaru ciśnienia dokonuje się wykorzystując barometr. Barometr to urządzenie, które znajduje zastosowanie do pomiarów ciśnienia atmosferycznego. To proste urządzenie pomiarowe zostało wynalezione przez Evangelistę Torricellego: włoskiego fizyka i matematyka, który był jednym z uczniów Galileusza. Wśród używanych obecnie barometrów wyróżniamy barometry sprężynowe nazywane także aneroidami oraz barometry cieczowe.

O barometrach cieczowych słów kilka

Barometr cieczowy jest zbudowany z zamkniętej z jednej strony rurki, w której znajduje się rtęć. Rtęć ma wiele charakterystycznych cech, między innymi zachowuje się, jak ciecz nawet w bardzo niskich, przekraczających minus 30 stopni Celsjusza temperaturach. Stąd też możliwe jest dokonywanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego na stacjach meteorologicznych nawet zimą. Pierwowzorem dla współczesnych barometrów cieczowych był ten wynaleziony przez Torricellego. Udoskonalił go Jean Fortino właśnie barometry Fortina są dzisiaj używane.

O barometrze sprężynowym

Ciśnienie atmosferyczne coraz częściej mierzy się aneroidem. Po raz pierwszy barometr sprężynowy został zbudowany przez Lucien Vidie. Barometr sprężynowy ma wyjątkowo prostą budowę. Składa się z bardzo szczelnej, metalowej puszki, z której środka usunięte zostało powietrze. Gdy wartość ciśnienia na zewnątrz puszki zaczyna spadać – następuje jej rozszerzenie. Gdy ciśnienie rośnie – puszka zaczyna się kurczyć. Na wierzchu puszki umieszczona jest wskazówka, która poruszając się, gdy puszka wygina się wskazuje aktualnie panujące ciśnienie. Do aneroidu dołącza się obecnie urządzenia piszące. Aneroid połączony z urządzeniem piszącym nosi nazwę barografu.

Proste barometry sprężynowe wykorzystywane są nie tylko na stacjach meteorologicznych. To urządzenia, które można stosować także w domach. Bardzo powszechnie wykorzystywane są również w różnych gałęziach przemysłu.

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz