Dom aukcyjny - najważniejsze informacje

Dom aukcyjny – najważniejsze informacje

Sprzedaż i zakup dzieł sztuki nie należą do prostych zadań. Przepisy polskiego prawa często nie pozwalają na wejście w posiadanie niektórych przedmiotów, bywa zaś i tak, że rozwiązanie promowane jako antyk nie jest tym, czego spodziewa się po nim potencjalny nabywca. Nic więc dziwnego, że handel antykami i dziełami sztuki nie odbywa się na klasycznych aukcjach internetowych. W tym celu organizowane są aukcje i licytacje, a podmiotami odpowiedzialnymi za nie są domy aukcyjne.

Jak funkcjonują domy aukcyjne?

Dom aukcyjny, co oczywiste, kojarzy się nam przede wszystkim z aukcjami dzieł sztuki. Warto jednak pamiętać o tym, że podmioty zaliczane do tej grupy bardzo często sprzedają sztukę także w klasyczny sposób, a więc kierując określoną ofertę do potencjalnych nabywców i oczekując, że wzbudzi ona ich zainteresowanie. Takie praktyki zdarzają się jednak dość rzadko i, co do zasady, dotyczą produktów o nieco niższej wartości.

Najbardziej klasycznym sposobem obrotu dziełami sztuki są aukcje, w Polsce zwykle bazują one przy tym na tak zwanej umowie komisu, jaka jest spisywana pomiędzy podmiotami sprzedającymi, a samymi domami aukcyjnymi. W praktyce oznacza to, że ten ostatni dokonuje sprzedaży dzieła sztuki, nie wspomina jednak o tym, kto jest jego właścicielem. Uzyskane pieniądze są przekazywane sprzedawcy. Taka forma nie jest jednak jedyną, z którą możemy mieć do czynienia.

Charakter aukcji może się różnić w zależności od tego, który z podmiotów odpowiada za ich organizację. Najczęściej mamy jednak do czynienia z aukcjami otwartymi, w których można brać udział nawet bez konieczności okazywania specjalnego zaproszenia. Licytowanie zwykle odbywa się osobiście, w domu akcyjnym, nie mamy jednak do czynienia z zasadą, od której nie byłoby odstępstw, możemy dziś więc spotkać się również licytacjami telefonicznymi oraz przez Internet.

Inne usługi

Domy aukcyjne nie ograniczają się dziś do organizowania licytacji dzieł sztuki. Warto je odwiedzić również chcąc ocenić wartość posiadanego przez nas antyku albo zlecając jego ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz