Lokaty strukturyzowane – na czym to polega?

Lokaty strukturyzowane - na czym to polega?

Oszczędności można pomnażać na szereg różnych sposobów, między innymi powierzając swoje środki finansowe w ręce banków. Banki oferują nam przy tym między innymi lokaty. Wśród nich na uwagę zasługuje lokata strukturyzowana. Czym ona jest?

Pojęcie produktu strukturyzowanego

Lokata strukturyzowana to nowoczesny produkt oszczędnościowy, który jest połączeniem cech standardowego, terminowego depozytu bankowego oraz inwestycji na rynku kapitałowym. Innymi słowy pozwala czerpać korzyści z depozytu terminowego, zakładanego na określony procent, z całkowitą ochroną powierzonego bankowi kapitału, z inwestycją na rynku kapitałowym, o nieograniczonym zysku z części opcyjnej.

Jak zainwestować w strukturę?

W bankach oferowane są tzw. struktury o różnym podziale zainwestowanego kapitału. Jest to kapitał początkowy, chroniony w trakcie trwania depozytu, czyli gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz kapitał lokowany w instrumenty bazowe, z których można osiągnąć dodatkowy zysk w zależności od kształtowania  się ceny danego instrumentu.

Instrumentem tym może być np. kurs danej waluty. Można zarobić sporo w zależności od przyjętej strategii i od własnych przewidywań wahań kursu walutowego.

Zalety inwestowania w produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane pozwalają zarobić więcej niż zwykłe depozyty terminowe. Posiadają bezpieczną część, która zapewnia inwestorowi 100 proc. ochrony kapitału, ale jednocześnie umożliwiają korzystanie z opcji inwestycyjnej – pozwala ona na osiągnięcie z góry założonego zysku w formie procentowej, w przypadku zrealizowania określonej strategii inwestycyjnej.

Na koniec okresu trwania inwestycji podawane są wyniki części inwestycyjnej. Jeśli założenia zrealizowano, to oprócz kapitału lokaty z części bezpiecznej wraz z naliczonymi odsetkami, klient otrzyma też zysk z inwestycji. Trzeba pamiętać jednak, że od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19 proc. podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi

Dodaj komentarz