Metody nauki języka angielskiego

Oprócz klasycznych metod nauki języka angielskiego, kładących nacisk na poznawanie gramatyki, coraz większa popularnością cieszą się konwersacje.

Konwersacje
Jedna z metod nauki sprawnej komunikacji w języku obcym jest metoda direct. Polega ona na powtarzaniu za lektorem słówek i zwrotów,  następnie przeczytaniu ich oraz zapisaniu na kartce. Dzieki temu kursant uczy się języka mówionego i doskonali swoje umiejętności komunikacyjne. Poprawność językowa ma być szkolona podczas nauki gotowych wyrażeń,  tak by bez zastanowienia odpowiadać na pytania. Dlatego tez jest ona odpowiednia dla osób,które opanowały już gramatykę.  Barierę językową pomagają tez przełamać native speakerzy. Aby uczestniczyć w zajęciach z obcojęzycznym lektorem, trzeba wykazać się choćby podstawowa znajomością języka obcego. Na rozmowach z native speakerem dużo zyskuje nasza wymowa.  Jego oryginalny akcent wpływa na poprawę brzmienia poszczególnych wyrazów,  rytm i intonacje. Także w szkołach uczących metoda Berlitza,  podczas zajęć nauczyciel mówi tylko po angielsku. Uczniowie poznają i utrwalają słowa oraz wyrażenia w podobny sposób, w jaki dzieci uczą się mówić.

Dla dzieci
W przypadku najmłodszych kursantów bardzo dobrze sprawdzają się zajęcia metoda Helen Doron.  Wykorzystuje ona unikalna umiejętność przyswajania języka przez dzieci.  Zajęcia są pełne zabaw, gier i piosenek. Od 1985 roku metoda Helen Doron naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Maluchy maja kontakt z językiem na co dzień, osłuchują się z nim,  a każda próba powiedzenia czegoś czy wykazanie zrozumienia sprawia,  ze rodzice lub inne bliskie osoby chwalą dziecko,  a ono z kolei czuje satysfakcje z dokonanego postępu.

Lekcje multimedialne
Taka forma nauki wymaga od kursanta dużej samodyscypliny. Większość materiału przerabia się samodzielnie, co w wielu przypadkach kończy się odkładaniem nauki na później.

Metoda Callana
Opiera się na ciągłej gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. Lektor wymawia nowe słowo,
uczeń je słyszy i powtarza, odpowiadając na pytanie lektora,  później poznaje jego pisownie podczas czytania, a w końcu uczy się jego pisowni podczas dyktanda.

Dodaj komentarz