pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana jest ofiarom natychmiastowo, w czasie, gdy czekamy na pomoc ambulatoryjną, czyli karetkę pogotowia ratunkowego. Następny etap pomocy, to pomoc specjalistyczna, kiedy to poszkodowanymi zajmuje się już zespół lekarzy specjalistów w szpitalu.

Jest to tak zwany łańcuch ratunkowy, gdzie zespół wszystkich czynności ratowniczych zazębia się i daje większe rokowania, aby poszkodowany człowiek przeżył. Składa się on z następujących etapów: prewencyjny, wczesnego rozpoznania i wezwania pomocy, wczesnej resuscytacji, defibrylacji oraz opieki poresuscytacyjnej.

Telefon do pogotowia ratunkowego

W przypadku, kiedy zauważymy, że ktoś właśnie przechodzi udar, będziemy wiedzieć, jak takiej osobie pomóc. Najważniejszą czynnością będzie telefon do pogotowia ratunkowego, ponieważ tu liczy się czas. W domu niestety niewiele możemy pomóc osobie poszkodowanej, ponieważ tym muszą zająć się specjaliści. Przede wszystkim, aby rozpoznać chorobę, musimy wiedzieć, jakie ma udar mózgu objawy, ponieważ gdy nie zareagujemy na to odpowiednio wcześniej, może dojść do śmierci mózgu. Liczba ludności świata, która po udarze mózgu straciła normalne, funkcjonalne życie, niestety jest bardzo wysoka.

Badania naukowe

Lekarze specjaliści bezustannie prowadzą wszelakiego rodzaju badania naukowe, dzięki którym będzie można szybciej wyzdrowieć. Jednakże do tej pory jeszcze się nie udało żadnemu lekarzowi, którego specjalizacją jest neurochirurgia. Na dzień dzisiejszy wiadome jest to, że łokieć tenisisty leczenie jest bardzo proste. Wymaga tylko kilkunastu spotkań z fizjoterapeutą, który będzie z nami ćwiczył. Niestety sami nie będziemy mogli wykonywać takich ćwiczeń, ponieważ aby wykonać masaż poprzeczny, potrzebujemy dwóch rąk. Rehabilitant działa według określonego schematu, czyli dociśnięcie, potem przesunięcie i na końcu rozluźnienie ukrwienia, w miejscu którego następuje uścisk i ból.

Dodaj komentarz