Jaką polisę kupić dziecku przed wyjazdem na zimowisko?

Jaką polisę kupić dziecku przed wyjazdem na zimowisko?

Przed nami okres wyjazdów dzieci na zimowiska. Wszystkie lub prawie wszystkie dzieci posiadają szkolną polis od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy konieczne jest więc kupowanie dodatkowego ubezpieczenia?

 Ubezpieczenie, co warto wiedzieć?

Wszystko zależy od zakresy tego ubezpieczenia oraz od rejonu, do którego dziecko wyjeżdża. W przypadku wyjazdu na zimowisko organizowane w kraju nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia. Wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia; w razie zachorowania zostanie im udzielona pomoc medyczna w najbliższej przychodni czy szpitalu. W przypadku jednak, gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko za granicę, przed wyjazdem rodzice powinni ubezpieczyć je dodatkowo. Ubezpieczenie szkolne nie będzie obejmowało kosztów leczenia – taką polisę rodzice powinni dla swojego dziecka kupić w pierwszej kolejności. Kompleksowa polisa powinna zapewniać również przyjazd jednego lub obojga rodziców na wypadek, gdy konieczna będzie dłuższa hospitalizacja dziecka. W przypadku zimowiska na przykład w Austrii przed wyjazdem należy dziecku wyrobić kartę EKUZ.

Dziecko, a sporty zimowe

W przypadku dziecka, które uprawia sporty zimowe należy sprawdzić, czy nie są one wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dotyczy to przede wszystkim szkolnej polisy NNW) jako te wyłączone z ochrony. Jeśli tak koniecznie rodzice powinni wykupić dla dziecka specjalną polisę narciarską. Powinna ona obejmować pokrycie kosztów akcji ratowniczej, która może być konieczna po groźnym wypadku na stoku. Wykupując polisę należy zadbać również o to, aby gwarantowała ona pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, jeśli wykluczone będzie normalne poruszanie się po wypadku. Dobra polisa powinna zawierać również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta uchroni rodziców przed finansową odpowiedzialnością, gdy podczas jazdy na nartach lub snowboardzie dziecko wyrządzi szkodę innej osobie.

Polisa na zimowisko w jednym z krajów alpejskich powinna opiewać na kwotę co najmniej 30 tysięcy euro.

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz