Polskie drogi to unijny koszmar

W Polsce odsetek zabitych na drogach należy do najwyższych w Unii – obliczyła Komisja Europejska. Z jej danych wynika, że co roku w naszych kraju ginie 120 osób na milionach mieszkańców, co stawia nas na trzecim miejscu , po Rumunii i Grecji(120 ofiar na milion mieszkańców). W dodatku od 2001 r. liczbę tę udało się ograniczyć jedynie o 17 procent. Gorszy wynik uzyskały tylko Bułgaria oraz Rumunia i Malta – w tych dwóch ostatnich państwach przybyło ofiar śmiertelnych. Tymczasem Łotwa, Hiszpania, Estonia i Portugalia w ciągu ostatnich lat ograniczyły liczbę ofiar o co najmniej połowę. KE chce, by za ich przykładem poszły kolejne kraje, i przyjęła plan, zgodnie z którym liczba ofiar wypadków w Europie ma zmniejszyć się o połowę w ciągu najbliższego dziesięciolecia.

Dodaj komentarz