Jak skorzystać z leasingu – najważniejsze kryteria

Jak skorzystać z leasingu - najważniejsze kryteria

Leasing jest nieskomplikowanym i bardzo wygodnym sposobem na finansowanie inwestycji. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na leasing samochodu rezygnując z kredytowania zakupu auta, a więc rozwiązania, z którego zwykle korzystano w takich okolicznościach. Czy jednak każdy przedsiębiorca może liczyć na to, że będzie mógł skorzystać z takiej możliwości?

Okres istnienia firmy jako najważniejsze kryterium

Już na wstępie wypada podkreślić, że każdy podmiot oferujący leasing samochodów ma swoje własne kryteria, w oparciu o które dokonuje oceny wiarygodności przedsiębiorcy. Jeśli więc decydujemy się na podpisanie umowy z Santander Consumer Multirent możemy oczekiwać konieczności przedstawienia nieco innych dokumentów niż te, o które poproszą nas w innych firmach. Co do zasady jednak, najczęściej pod uwagę brane jest to, jak długo istnieje firma, która stara się o leasing. Oczywiście, im krócej istnieje firma, tym mniejsze ma szanse na to, że będzie mogła korzystać z samochodu w jakikolwiek inny sposób.

Inne ważne kryteria

Sam długi staż rynkowy może imponować leasingodawcy, z pewnością jednak nie musi okazać się wystarczający do tego, aby ten ostatni mógł liczyć na to, że jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Firma leasingowa z pewnością zainteresuje się również tym, jaki jest stan zadłużenia konkretnego podmiotu. Leasing samochodu nie jest może największym zobowiązaniem, z jakim przychodzi się mierzyć kolejnym firmom. Z pewnością jednak każdemu leasingodawcy zależy na tym, aby raty leasingowe wpływały na jego konto terminowo.

Jeśli firma nie jest zadłużona, ocenie może podlegać także jej zdolność kredytowa. Tu ważne jest zresztą nie tylko to, jak sumiennie wywiązywała się ona ze swoich wcześniejszych zobowiązań w tym zakresie. Leasingodawca może zainteresować się także aktualnymi wynikami finansowymi, czy też zajmowaną teraz pozycją na rynku. Zwykle jednak analiza nie jest tak wnikliwa jak ta, której dokonuje się podczas przyznawania kredytu samochodowego.

Dodaj komentarz