Turnusy rehabilitacyjne. Wszystko, co musisz wiedzieć

Turnusy rehabilitacyjne. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wiele osób myli turnusy rehabilitacyjne z leczeniem uzdrowiskowym, które odbywa się w sanatoriach. Tymczasem turnusy rehabilitacyjne dla seniorów czy osób z niepełnosprawnością, to zupełnie inna kategoria spędzania czasu.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Pobyt w sanatorium jest jednym ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent, który chciałby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, składa odpowiedni wniosek, a następnie czeka na przydzielenie leczenia sanatoryjnego. Z kolei turnusy rehabilitacyjne są dostępne jedynie dla osób, które mają orzeczenie o jednym ze trzech stopni niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem szesnastego roku życia oraz grupie inwalidzkiej. Sam turnus może mieć określony program. Najczęściej są one dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu słuchu, narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia oraz innymi dysfunkcjami.

Jak złożyć projekt?

Sam wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można złożyć w każdym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Sam wniosek najkorzystniej jest złożyć na samym początku roku. Urząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciąg trzydziestu dni od złożenia wniosku. W odpowiedzi będzie informacja w zakresie dofinansowania lub odmowa. Olbrzymią zaletą turnusów rehabilitacyjnych jest to, że to uczestnik decyduje, gdzie i kiedy chciałby pojechać. O tym, gdzie odbywają się turnusy, informują choćby strony internetowe Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Musimy jedynie pamiętać, że jeśli dana osoba otrzymała w jednym roku dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, to w tym samym roku nie może składać kolejnego wniosku o otrzymanie środków finansowych.

Zobacz również: https://wojnar.pl/turnusy-rehabilitacyjne/

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Turystyka

Dodaj komentarz