Warto ubezpieczyć się dodatkowo

Warto ubezpieczyć się dodatkowo

Praca na wsi wiąże się niestety z dodatkowymi zmartwieniami. Tutaj nie kończy się ona bowiem wraz z zakończeniem dnia pracy, który najczęściej nie jest do tego normowany godzinowo. Nad gospodarką trzeba czuwać cały dzień, bez przerwy i być gotowym do działania w każdej sytuacji, by ostatecznie plon był jak największy, a gospodarstwu nic nie groziło.

Zdarzają się jednak w życiu sytuacje, na które nikt nie ma wpływu i przed którymi nie można się ustrzec. Na zdecydowanie większy wachlarz zagrożeń narażone są właśnie gospodarstwa rolne. W ich przypadku negatywne oddziaływanie mogą wywrzeć zarówno działania ludzkie, czy problemy z rozmaitymi instalacjami, ale także siły przyrody, niosące ze sobą najgorsze konsekwencje.

Warunki atmosferyczne

Groźne dla zbiorów okazać się mogą zarówno nadmierne opady, jak i ich brak. Silny wiatr potrafi wyrywać drzewa i niszczyć uprawy. Grad może okazać się zabójczy dla drzew owocowych i pól zbóż. Żadnemu z takich przypadków nie można oczywiście zapobiec, można jednak przygotować się na wszelkie konsekwencje. Rozwiązaniem stosowanym przez każdego odpowiedzialnego i rozsądnego rolnika jest wykupienie indywidualnego ubezpieczenia dla rolników. Obowiązkowe składki nie pokrywają często całości poniesionych szkód. Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia rolnicze to możliwość uzyskania kolejnych pieniędzy tytułem odszkodowania, co może mieć w wielu sytuacjach kluczowe znaczenie i szybciej przywrócić sytuację do normy i to w najgorszych sytuacjach.

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenia dobrowolne zapewniają ponadto dodatkową ochronę w zakresie zdarzeń nieobejmowanych obowiązkowym wariantem. W tym wypadku zakres ochrony zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia, wpływając jednocześnie na sumę składek. Co ważne, oferty takie precyzują także dokładne warunki, jakie musi spełniać dana sytuacja, by być przyporządkowaną do określonej kategorii zdarzenia. Warto także wspomnieć, że w ramach ubezpieczenia dowolnego można zabezpieczyć także wszelkie zabudowania gospodarcze i mieszkalne na terenie gospodarstwa od wszelkich zdarzeń, na przykład zalania, albo pożaru.

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz